Windy autonomiczne

Jak wskazuje nazwa chodzi o w pełni automatyczne windy do transportu materiałów i towarów podczas magazynowania lub transportu międzyoperacyjnego. Działania wind są wzajemnie połączone za pomocą najnowocześniejszych systemów sterowania. Autonomiczne windy DE JONG mogą funkcjonować jago główny element sterujący systemu transportowego „MASTER” lub mogą być sterowane przez centralny system logistyki firmy i funkcjonować jako „SLAVE”. Z powodu zapewnienia jak najkrótszego czasu reakcji nastawienia i kontroli wszystkie windy autonomiczne wyposażone są w elementy umożliwiające zdalne zarządzanie. Jako windy autonomiczne stosowane są wyłącznie windy z napędem zębatkowym, aby zapewnić ściśle zdefiniowaną wysokość dojazdu na poszczególne poziomy. Udźwig produkowanych wind wynosi od 150 do 2500 kg.

Produkcję i dostawę zawsze poprzedza szczegółowa analiza potrzeb klienta, aby w maksymalny sposób spełnić wymogi transportu pionowego i zapewnić stabilność ciągu logistycznego.

Realizacje

Wideo